HOGENT, UGent, Arteveldehogeschool en ITAA slaan de handen in elkaar met nieuw postgraduaat Gecertificeerd Accountant

Bij de start van het academiejaar 2022-23 start ook de nieuwe postgraduaat Gecertificeerd Accountant. HOGENT, UGent en Artveldehogeschool gingen hiervoor een unieke samenwerking aan en sloten een partnerschap af met het ITAA. Daarnaast sloot HOGENT tevens een partnerschap af met het ITAA voor de bachelor na bachelor Toegepaste Fiscaliteit. Deze partnerschappen zorgen ervoor dat studenten die gecertificeerd accountant of belastingadviseur willen worden minder examens bij het ITAA moeten afleggen in de loop van hun stage.

Een eenvoudiger pad voor studenten

Studenten die accountant of belastingadviseur willen worden, moeten naast hun academische achtergrond bij het ITAA niet alleen een stage van drie jaar verrichten, maar ook slagen voor verschillende proeven en examens. Door deze partneropleiding met succes te volgen, zullen studenten minder proeven en examens moeten afleggen bij het ITAA.

Het ITAA blijft regisseur van de toegang tot het beroep

Het ITAA blijft verantwoordelijk voor de toegang tot het beroep en controleert dan ook nauwlettend de gelijkwaardigheid van de examens van de partneropleidingen met deze van het ITAA, zowel vóór het aangaan van een partnerschap als tijdens de duur ervan. De maturiteitsproef, de beroepsnormen en de deontologie blijven bovendien volledig in handen van het ITAA. Maar nét deze garantie van kwaliteit, verantwoordt dat kandidaat leden niet tweemaal examen moeten afleggen over eenzelfde materie.

Een groeiende sector op zoek naar kandidaten

De sector is in volle beweging:  de vereiste vaardigheden evolueren snel, net als de maatschappelijke verantwoordelijkheden. Veel werkgevers zoeken medewerkers maar te weinig kandidaten studeren elk jaar af. Deze nieuwe toegangsweg moet dit groeiende tekort mee helpen opvangen. Bijzondere aandacht is besteed aan de praktijk en de meeste docenten zijn ervaren professionals. Doel is om zo dicht mogelijk bij de maatschappelijke behoeften van het beroep en de ondernemingen te blijven.

Aantrekkelijke studies

Deze partnerschappen zijn ook een win voor de universiteiten en hogescholen: zij kunnen hun studenten een eenvoudigere toegang tot de titels van certified accountant of belastingadviseur aanbieden, en dus een directe aansluiting met het beroepsleven. De praktijkgerichtheid en de aangeboden combinatie werk-opleiding zorgt voor een flexibiliteit waar veel profielen zich in kunnen vinden.

Deze voortgezette opleidingen worden aangeboden op maat van de stagairs ITAA in een avondprogramma gecombineerd met afstandsonderwijs. De banaba opleiding Toegepaste Fiscaliteit kan ook voltijds in dagonderwijs gevolgd worden.

Inschrijven

De eerste Vlaamse opleidingen die aangeboden worden in partnerschap met het ITAA, gaan in september 2022 van start. Inschrijvingen zijn geopend via: https://hogent.be/opleidingen/bachelor-na-bachelor/toegepaste-fiscaliteit/  (Toegepaste Fiscaliteit) en https://hogent.be/opleidingen/postgraduaten/gecertificeerd-accountant/  (Gecertificeerd Accountant)

Quote Bart Van Coile, voorzitter ITAA:

Al jaren vormt het accountantsberoep een vaste waarde in de lijst met knelpuntberoepen, die jaarlijks gepubliceerd wordt door de VDAB. In 2021 stonden we zelfs in de top 10 van deze lijst. De partnerschappen die het ITAA afsluit met het onderwijs zijn dan ook een driedubbele win: de weg naar ons beroep wordt eenvoudiger voor stagiairs zonder dat ingeboet wordt op hun kennis en vaardigheden, waardoor meer studenten deze weg ook zullen kiezen. Tenslotte kunnen onderwijsinstellingen kwalitatieve, praktijkgerichte opleidingen aan hun studenten aanbieden met een rechtstreekse link naar het werkveld. Ik wil dan ook iedereen bedanken die aan dit succesvolle project heeft meegewerkt!

Carine Coppens, opleidingshoofd Financieel Management HOGENT:

Minstens twee derde van onze lesgevers zijn zelf actief zijn in het werkveld en praktijkcasussen worden aangebracht door de kantoren. Deze opleidingen spelen helemaal in op de veranderende rol van de belastingadviseur en accountant als adviseur waarbij onder andere soft skills veel belangrijker zijn. In deze sector is een leven lang leren een must.

Freek Bracke

Whyte Corporate Affairs

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over ITAA

Het ITAA staat in voor de organisatie van de beroepen van accountant en belastingadviseur, met inbegrip van de toegang tot het beroep, het beheer van het openbaar register en het toezicht op de beroepsuitoefening. Het ITAA vertegenwoordigt bijna 15.000 leden (natuurlijke personen), waarvan ongeveer 3.500 stagiairs. Samen met het personeel in de kantoren zijn er ongeveer 35.000 mensen tewerkgesteld in de sector. Deze 35.000 personen staan ten dienste van 99% van de ondernemingen in België, in het bijzonder de kmo’s. De ITAA-leden zijn onderworpen aan strikte deontologische regels en aan regels van vakbekwaamheid die de kwaliteit van hun advies en hun onafhankelijkheid waarborgen. Hiermee wordt ook het algemeen belang gediend.

Neem contact op met

Emile Jacqmainlaan 135/2 1000 Brussels

+32 2 240 00 00

[email protected]

www.itaa.be